Arbetsmarknadsnämnden, 2019-05-22, §§55-69

Arbetsmarknadsnämnden, 2019-05-22, §§55-69

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§55-69

Datum då anslaget publiceras

2019-05-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-20

 

 

Senast uppdaterad den 29 maj 2019