Arbetsmarknadsnämnden, 2019-09-24, §§81-99

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§81-99

Datum då anslaget publiceras

2019-10-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-25

Senast uppdaterad den 3 oktober 2019