Arbetsmarknadsnämnden, 2019-11-20, §§113-128

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§113-128

Datum då anslaget publiceras

2019-11-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-12-19

Senast uppdaterad den 27 november 2019