Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsnämnden, 2020-06-17, §§57-73

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§57-73

Datum då anslaget publiceras

2020-06-23

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-15

Senast uppdaterad den 23 juni 2020