Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsnämnden, 2021-04-20, §§28-42

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§28-42

Datum då anslaget publiceras

2021-04-29

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-21

Senast uppdaterad den 29 april 2021