Barn- och ungdomsnämnden, 2019-03-21, §§20-35

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§20-35

Datum då anslaget publiceras

2019-04-02

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-24

Senast uppdaterad den 2 april 2019