Barn- och ungdomsnämnden, 2019-10-16, §§94-109

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§94-109

Datum då anslaget publiceras

2019-10-30

Datum då anslaget avpubliceras

2019-11-21

Senast uppdaterad den 30 oktober 2019