Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2020-06-17, §§74-98

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§74-98

Datum då anslaget publiceras

2020-06-22

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-14

Senast uppdaterad den 22 juni 2020