Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2020-09-02, §§99

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§99

Datum då anslaget publiceras

2020-09-16

Datum då anslaget avpubliceras

2020-10-08

Senast uppdaterad den 16 september 2020