Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2020-09-24, §§100-116

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§100-116

Datum då anslaget publiceras

2020-10-09

Datum då anslaget avpubliceras

2020-10-31

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020