Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2021-04-21, §§1

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§1

Datum då anslaget publiceras

2021-04-30

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-24

Senast uppdaterad den 30 april 2021