Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2021-09-23, §§128-146

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§128-146

Datum då anslaget publiceras

2021-10-07

Datum då anslaget avpubliceras

2021-10-30

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021