Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2023-05-25, omedelbar justering §§72

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§72

Ärenderubrik

Strukturbelopp

Datum då anslaget publiceras

2023-05-25

Datum då anslaget avpubliceras

2023-06-16

Senast uppdaterad den 25 maj 2023