Bildningsnämnden, 2018-11-22, §§158-180

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§158-180

Datum då anslaget publiceras

2018-11-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-27

Senast uppdaterad den 30 november 2018