Bildningsnämnden, 2019-03-21, §§16-23, 25-36

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§16-23, 25-36

Datum då anslaget publiceras

2019-03-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-24

Senast uppdaterad den 29 mars 2019