Bildningsnämnden, 2019-04-25, §§37-54

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§37-54

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-27

Senast uppdaterad den 3 maj 2019