Bildningsnämnden, 2019-11-21, §§135, 137-152

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§135, 137-152

Datum då anslaget publiceras

2019-12-03

Datum då anslaget avpubliceras

2020-01-02

Senast uppdaterad den 3 december 2019