Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden, 2020-06-17, §§72-97

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§72-97

Datum då anslaget publiceras

2020-06-23

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-15

Senast uppdaterad den 23 juni 2020