Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden, 2020-09-02, §§98-99

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§98-99

Datum då anslaget publiceras

2020-09-02

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-24

Senast uppdaterad den 2 september 2020