Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden, 2020-09-24, §§100-114

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§100-114

Datum då anslaget publiceras

2020-10-07

Datum då anslaget avpubliceras

2020-10-29

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020