Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden, 2021-04-21, §§40-44, 46-47, 49-56

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§40-44, 46-47, 49-56

Datum då anslaget publiceras

2021-04-28

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-20

Senast uppdaterad den 28 april 2021