Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden, 2021-04-21, omedelbar justering §§45

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§45

Ärenderubrik

Rekryterande insatser inom kommunal vuxenutbildning

Datum då anslaget publiceras

2021-04-22

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-14

Senast uppdaterad den 22 april 2021