Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden, 2023-05-24, omedelbar justering §§79

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§79

 

Ärenderubrik

Avstängning enligt skollagen 5 kap 17-18§§ sekretess

Datum då anslaget publiceras

2023-05-24

Datum då anslaget avpubliceras

2023-06-15

Senast uppdaterad den 24 maj 2023