Bygg- och miljönämnden, 2018-11-22, §§252-287

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§252-287

Datum då anslaget publiceras

2018-11-23

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-18

Senast uppdaterad den 23 november 2018