Bygg- och miljönämnden, 2019-03-28, §§37-57

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§37-57

Datum då anslaget publiceras

2019-04-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-06

Senast uppdaterad den 12 april 2019