Bygg- och miljönämnden, 2019-04-25, §§58-79

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§58-79

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-29

Senast uppdaterad den 7 maj 2019