Bygg- och miljönämnden, 2019-05-23, §§80-87, 89-104

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§80-87, 89-104

Datum då anslaget publiceras

2019-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-04

Senast uppdaterad den 12 juni 2019