Bygg- och miljönämnden, 2019-06-27, §§105-131

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§105-131

Datum då anslaget publiceras

2019-07-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-25

Senast uppdaterad den 4 juli 2019