Bygg- och miljönämnden, 2019-08-22, §§132-149

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§132-149

Datum då anslaget publiceras

2019-08-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-18

Senast uppdaterad den 27 augusti 2019