Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och miljönämnden, 2020-08-20, §§125-129, 131-150

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-20

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§125-129, 131-150

Datum då anslaget publiceras

2020-08-31

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-22

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020