Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och miljönämnden, 2021-03-25, §§47-52, 54-72

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§47-52, 54-72

Datum då anslaget publiceras

2021-03-31

Datum då anslaget avpubliceras

2021-04-22

Senast uppdaterad den 31 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: