Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och miljönämnden, 2021-11-18, omedelbar justering §§208

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§208

Ärenderubrik

Reviderad internbudget 2022 med plan för 2023-2027, bygg- och miljönämnden

Datum då anslaget publiceras

2021-11-18

Datum då anslaget avpubliceras

2021-12-10

Senast uppdaterad den 18 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: