Bygg- och miljönämndens presidium, 2019-08-14, §§7-8

Organ

Bygg- och miljönämndens presidium

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§7-8

Datum då anslaget publiceras

2019-08-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-19

Senast uppdaterad den 28 augusti 2019