Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och miljönämndens presidiumBygg- och miljönämnden, 2021-11-10, §§6-9

Organ

Bygg- och miljönämndenBygg- och miljönämndens presidium

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§6-9

Datum då anslaget publiceras

2021-11-19

Datum då anslaget avpubliceras

2021-12-11

Senast uppdaterad den 19 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: