Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Extrainsatt presidiumArbetsmarknadsnämnden, 2021-10-08, §§1

Organ

ArbetsmarknadsnämndenExtrainsatt presidium

Sammanträdesdatum

2021-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§1

Datum då anslaget publiceras

2021-11-11

Datum då anslaget avpubliceras

2021-12-03

Senast uppdaterad den 11 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: