Kommunalförbundet fjärde storstadsregionens revisorer, 2018-03-25, §§1-2

Organ

Kommunalförbundet fjärde storstadsregionens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, östgötagatan 17, plan 1

Paragrafer

§§1-2

Datum då anslaget publiceras

2018-04-09

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-02

Senast uppdaterad den 9 april 2019