Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

kommunalförbundet fjärde storstadsregionens revisorer, 2020-08-27, §§3-5

Organ

kommunalförbundet fjärde storstadsregionens revisorer

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Förvaringsplats för protokollet

kommunens revisorer, Östgötagatan 17, 1tr

Paragrafer

§§3-5

Datum då anslaget publiceras

2020-09-03

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-25

Senast uppdaterad den 3 september 2020