Kommunens revisorer, 2019-03-12, §§9

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Förvaringsplats för protokollet

kommunens revisorer, östgötagatan 17, plan1

Paragrafer

§§9

Datum då anslaget publiceras

2019-03-13

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-04

Senast uppdaterad den 13 mars 2019