Kommunens revisorer, 2019-04-09, §§14-15

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, Östgötagatan 17, plan 1

Paragrafer

§§14-15

Datum då anslaget publiceras

2019-04-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-03

Senast uppdaterad den 11 april 2019