Kommunens revisorer, 2020-01-29, §§1-7

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, Östgötagatan 17,1tr

Paragrafer

§§1-7

Datum då anslaget publiceras

2020-02-03

Datum då anslaget avpubliceras

2020-02-25

Senast uppdaterad den 3 februari 2020