Kommunens revisorer, 2020-03-12, §§15-17

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, Östgötagatan 17, plan 1

Paragrafer

§§15-17

Datum då anslaget publiceras

2020-03-13

Datum då anslaget avpubliceras

2020-04-06

Senast uppdaterad den 13 mars 2020