Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens revisorer, 2020-06-16, §§39-43

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, Östgötagatan 17, plan1

Paragrafer

§§39-43

Datum då anslaget publiceras

2020-06-23

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-15

Senast uppdaterad den 23 juni 2020