Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens revisorer, 2020-09-02, §§46-52

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Förvaringsplats för protokollet

kommunens revisorer, Östgötagatan 17, plan 1

Paragrafer

§§46-52

Datum då anslaget publiceras

2020-09-04

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-28

Senast uppdaterad den 4 september 2020