Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens revisorer, 2020-10-09, §§§§58-62

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, Östgötagatan 17, 1tr

Paragrafer

§§§§58-62

Datum då anslaget publiceras

2020-10-09

Datum då anslaget avpubliceras

2020-11-02

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020