Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2020-06-16, §§143-166

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§143-166

Datum då anslaget publiceras

2020-06-23

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-15

Senast uppdaterad den 23 juni 2020