Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2020-08-25, §§167-206

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§167-206

Datum då anslaget publiceras

2020-09-07

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-29

Senast uppdaterad den 7 september 2020