Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2020-09-29, §§207-247

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§207-247

Datum då anslaget publiceras

2020-10-13

Datum då anslaget avpubliceras

2020-11-04

Senast uppdaterad den 12 oktober 2020