Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2021-02-09, §§52-78

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§52-78

Datum då anslaget publiceras

2021-02-16

Datum då anslaget avpubliceras

2021-03-10

Senast uppdaterad den 16 februari 2021