Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2021-09-28, §§378-412

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§378-412

Datum då anslaget publiceras

2021-10-11

Datum då anslaget avpubliceras

2021-11-02

Senast uppdaterad den 11 oktober 2021