Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2022-10-25, §§329 - 366

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§329 - 366

Datum då anslaget publiceras

2022-11-22

Datum då anslaget avpubliceras

2022-12-14

Senast uppdaterad den 22 november 2022